فهرست کتاب خرید و تهیه ملک و ساختمان

فهرست کتاب خرید و تهیه ملک  و ساختمان

علی خویه www.alikhooyeh.blogfa.com

پیشگفتار مولف:

مقدمه:

فصل اول:روشهای خرید و تهیه ملک

1-1          روشهای تهیه وام مسکن

1-2          اجاره به شرط تملیک

1-3          خرید اقساطی

1-4          خرید از انبوه سازان

1-5          خرید به شکل تعاونی

1-6          خرید 99 ساله

1-7          خرید املاک اوقافی

1-8          خرید مشارکتی

1-9          خرید شرکتی

فصل دوم: آشنایی با بازارهای خرید و تهیه ملک و ساختمان

2-1)بازارهای خرید ملک و ساختمان

2-2)20 روش جمع آوری اطلاعات از بازار ملک و ساختمان

2-3)10          نکته مهم هنگام آشنایی با بازارهای خرید و فروش

2-4)فرایند 6 مرحله ای انتخاب، خرید و تهیه ملک و ساختمان

2-5) نکات مهم از چگونگی فعالیت بنگاه های مشاوران املاک

فصل سوم: راهنمای خرید املاک و مستغلات

3-1) راهنمای خرید ملک و ساختمان با توجه به نوع ملک

3-1-1)راهنمای خرید ملک مسکونی

3-1-1-1) راهنمای خرید خانه

3-1-1-1-1) راهنمای خرید خانه معمولی

3-1-1-1-2) راهنمای خرید خانه ویلایی

3-1-1-2) راهنمای خرید آپارتمان

3-1-1-2-1) راهنمای خرید آپارتمان از مجتمع مسکونی

3-1-1-2-2) راهنمای خرید آپارتمان از برج بلند مرتبه

3- 1- 2) راهنمای خرید ملک تجاری

3-1-2-1) راهنمای خرید ملک تجاری با توجه به نوع فعالیت

3-1-2-1-1) راهنمای خرید ملک تجاری برای موسسات آموزشی

3-1-2-1-2) راهنمای خرید ملک تجاری برای موسسات فرهنگی

3-1-2-1-3) راهنمای خرید ملک تجاری برای موسسات تولیدی

3-1-2-1-4) راهنمای خرید ملک تجاری برای موسسات صنعتی

3-1-2-2) راهنمای خرید ملک تجاری با توجه به محل فعالیت

3-1-2-2-1) راهنمای خرید ملک تجاری در پاساژها

3-1-2-2-2) راهنمای خرید ملک تجاری در خیابان های اصلی

3-1-2-2-3) راهنمای خرید ملک تجاری در خیابان های فرعی

3-1-2-2-4) راهنمای خرید ملک تجاری در مکان های عمومی

3-1-2-3)راهنمای خرید ملک تجاری با توجه به شغل

3-1-2-3-1) راهنمای خرید ملک تجاری براس فروشندگان پوشاک

3-1-2-3-2) راهنمای خرید ملک تجاری برای فروشندگان لوازم کامپیوتر

3-1-2-3-3) راهنمای خرید ملک تجاری برای فروشندگان مواد غذایی

3-1-2-3-4) راهنمای خریدملک تجاری برای لوازم خانگی

3-1-2-3-5) راهنمای خرید ملک تجاری برای لوازم آرایش و بهداشتی

3-1-3) راهنمای خرید ملک اداری

3-1-3-1) راهنمای خرید ملک اداری صفی

3-1-3-1-1) راهنمای خرید ملک برای موسسات دولتی

3-1-3-1-2) راهنمای خرید ملک برای دفاتر مرکزی شرکت ها

3-1-3-2) راهنمای خرید ملک اداری ستادی

3-1-3-2-1) راهنمای خرید ملک برای بانک ها

3-1-3-2-2) راهنمای خرید ملک برای شرک های بیمه

3-1-3-2-3) راهنمای خرید ملک اداری برای شرکت ها

3-1-4) راهنمای خرید ملک کلنگی

3-2)راهنمای خرید با توجه به ویژگی و شرایط خریداران:

3-2-1)راهنمای خرید و تهیه ملک دانشجویان

3-2-2)راهنمای خرید و تهیه  ملک کارمندان

3-2-2-1) راهنمای خرید ملک برای کارمندان دولت

3-2-2-2) راهنمای  خرید برای کارمندان بخش خصوصی

3-2-3)راهنمای خرید و تهیه ملک پزشکان

3-2-4)راهنمای خرید و تهیه ملک فرهنگیان

3-2-5)راهنمای خرید و تهیه ملک تاجران

3-2-6)راهنمای خرید و تهیه ملک شب کارها

3-2-7) راهنمای خرید ملک برای بازنشستگان

3-3) راهنمای خرید با توجه به درآمد خریداران

3-3-1) راهنمای خرید ملک برای افراد کم درآمد

3-3-2) راهنمای خرید برای افراد با درآمد متوسط

3-3-3) راهنمای خرید برای افراد پردرآمد

3-4) راهنمای خرید از دیدگاه موقعیت اجتماعی - شغلی

3-4-1) راهنمای خرید  برای افراد حقوقی

3-4-1-1) راهنمای خرید ملک برای شرکت های خصوصی

3-4-1-2) راهنمای خرید ملک برای شرکت های دولتی

3-4-2) راهنمای خرید برای اشخاص حقیقی

3-4-2-1)راهنمای خرید برای اشخاص شغل آزاد

3-4-2-2) راهنمای خرید برای کارمندان

3-4-2-3) راهنمای خرید برای اصناف

3-4-2-4)راهنمای خرید ملک برای فروشندگان

3-5) راهنمای خرید ملک با توجه به سن خریداران

3-5-1) راهنمای خرید افراد زیر 20 سال

3-5-2) راهنمای خرید افراد بین 20 تا 40 سال

3-5-3) راهنمای خرید افراد بالای 40 سال

3-6) راهنمای خرید ملک با توجه به سبک زندگی

3-6-1) راهنمای خرید ملک برای کسانی که به سبک سنتی زندگی می کنند

3-6-2) راهنمای خرید ملک برای کسانی که به سبک های مدرن زندگی می کنند

3-7) راهنمای خرید ملک با توجه به روحیات روانشناسی

3-7-1) راهنمای خرید ملک برای افراد برنگرا

3-7-2) راهنمای خرید ملک برای افراد درونگرا

فصل چهارم: پیوست ها

4-1)ماهنامه های املاک و ساختمان

4-2)انجمن های املاک و ساختمان

4-3)نمایشگاه های املاک و ساختمان

4-4)تعاونی ها و اتحادیه های املاک و ساختمان

4-5)اشتباهات بزرگ در خرید ملک و ساختمان[1]

4-6)روشهای تعدیل و مدیریت قیمت‌[2] خرید و تهیه املاک و مستغلات

4-7)تکنیک های انتخاب خرید مذاکرات تلفنی املاک و ساختمان

4-8)خطاها و دام­های خرید ساختمان و ملک

4-9)برخی از اصول و نکات سکونت در مجتمع های مسکونی

4-10)خرید و تهیه ملک در کشورهای دیگر

4-11)چک لیست خرید و تهیه ملک

 


[1] تخلیص روزنامه سرمایه شماره 332

[2] . HOFFMAN, K.D, AND ARNOLD, D.R.1989

/ 0 نظر / 33 بازدید